top of page

Privacybeleid

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Deze cookie- en privacyverklaring heeft enkel betrekking op www.bubblebus.be Voor vragen over ons cookie -en privacybeleid, kan je terecht bij: info@bubblebus.be

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Bubblebus of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De Bubblebus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


De Bubblebus kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Bubblebus geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


De Bubblebus kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
De Bubblebus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

De Bubblebus hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot de Bubblebus. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. We nemen de nodige technische en operationele maatregelen om je gegevens te beschermen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Bubblebus, adres, e-mail adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Bubblebus kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Bubblebus website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Bubblebus website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van 'cookies'

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij op uw apparaat of computer opslaan wanneer u onze website bezoekt. We maken gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en de gebruikservaring te verbeteren. We delen deze informatie niet met derden. 

Wanneer gebruiken we cookies?
Bij uw eerste bezoek krijgt u een melding dat wij cookies gebruiken en heeft u de keuze alle cookies te accepteren of per domein te kiezen.

Welke cookies gebruiken we?
Naast functionele cookies - cookies die nodig zijn voor de goede werking van de website - maken wij ook gebruik van cookies die uw surfgedrag op onze website registreren. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze website te optimaliseren en beter af te stemmen op het gedrag van de bezoeker. Dit zijn de zogenaamde cookies voor statistieken.Daarenboven zijn er ook cookies voor marketing doeleinden. Ze zorgen voor reclame op maat, m.a.w. de reclame wordt op uw surfgedrag afgestemd. 

Hoe kan je je cookie-instellingen aanpassen?
Als u niet wilt dat we cookies plaatsen op uw apparaat of computer, kan u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Hou er rekening mee dat de website minder goed functioneert indien u bepaalde cookies uitschakelt.

bottom of page